Gyermekek Átmeneti Otthona1088 Budapest, Szentkirályi u. 15.
Tel./fax: +36 (1) 266-0617
E-mail: info@jszszgyk.hu
 

Gyermekek Átmeneti Otthona (JSzSzGyK-GyÁO)


A Gyermekek Átmeneti Otthona Józsefváros szívében 0-tól 18 éves korig egyszerre 12 gyermek számára - három ágyas szobákban - nyújt színvonalas lakhatást, biztonságot, az intézmény munkatársainak személyes, segítő munkája révén kiegyensúlyozott körülményeket, életfeltételeket.

 

Az intézmény minden munkatársa együttműködik a helyi és más kerületi szociális, gyermekjóléti és gyermekvédelmi, nevelési-oktatási feladatokat ellátó szervezeteivel, intézményeivel.

 

A Gyermekek Átmeneti Otthona munkájának célja, - a Gyermekjóléti Központtal szorosan együttműködve - hogy a bentlakó gyermekek minél hamarabb visszakerülhessenek saját családjukba.

 

A gyermekek átmeneti gondozása, a szülő kérésére, annak beleegyezésével történik, a szülővel kötött írásbeli megállapodás alapján, a problémák, krízishelyzetek megoldásának időtartamára. Kivétel, ha a gyermekvédelmi hatóság védelembe vétel során kötelezi a szülőt az átmeneti gondozás igénybe vételére. A gondozás a megállapodásban meghatározott ok fennállásáig - akár néhány naptól - legfeljebb 12 hónapig tarthat, illetve az a szülő kérésére szükség esetén 6 hónappal meghosszabbítható.

 

A teljes körű ellátás során a gyermekek számára ideiglenesen pótolják a szülői gondoskodást, a gyermekek életkorának és állapotának megfelelő ellátást, segítik tanulásukat és szabadidejük hasznos eltöltését. A gyermekek meglévő intézményi kapcsolatai (óvoda, iskola, védőnő, háziorvos stb.), szabadidős elfoglaltságai (edzés, iskolai oktatáson kívüli tanulmányok) továbbra is változatlanul fenntarthatóak.  A gyermekek rendszeresen tarthatják a kapcsolatot szüleikkel, hogy kötődésük a legkevésbé sérüljön. Az átmeneti gondozás teljes időtartama alatt a gyermeki és szülői jogok csorbulása nélkül, azok szem előtt tartásával történik a gondoskodás.

 

Ez az elhelyezési mód hatósági intézkedést nem igényel, a szülő szülői felügyeleti jogát nem érinti.