Gyermekek Átmeneti Otthona1088 Budapest, Szentkirályi u. 15.
Tel./fax: +36 (1) 266-0617
E-mail: info@jszszgyk.hu
 

A Gyermekek Átmeneti Otthona szolgáltatásai

.


A Gyermekek Átmeneti Otthona olyan folyamatos munkarend szerint működő bentlakásos intézmény, amely alapellátás keretében biztosítja a józsefvárosi (Józsefvárosban állandó bejelentett lakcímmel rendelkező) gyermekek számára 0-tól 18 éves korig az átmeneti gondozást - azaz, teljes körű ellátást nyújt azoknak a gyermekeknek,

  • akik - átmenetileg szülői gondoskodás, illetve megfelelő szülői felügyelet nélkül maradnak,
  • akiknek ellátása, lakhatása, a család életvezetési vagy egészségügyi nehézségei, vagy családon belüli konfliktusok miatt veszélyeztetett,
  • azon gyermekeknek, akik lakóhelyükről önkényesen eltávoznak (ez esetben az ellátás időtartama max. 3 nap)

Az átmeneti otthon szolgáltatása ingyenes, az ellátásért személyi térítési díjat nem kell fizetni.