Gyermekjóléti Központ


1089 Budapest, Kőris u. 35.
Telefon: +36 (1) 333-9775
Fax: +36 (1) 303-9199
E-mail: info@jszszgyk.hu

Ügyfélfogadási idő:

Hétfő:
Kedd:
Szerda:
Csütörtök:
Péntek:
08.30 – 18.00
08.30 – 16.00
12.00 – 18.00
08.30 – 16.00
08.30 – 15.30 

A Gyermekjóléti Központ szolgáltatásai

.


A közös munka során családgondozó kollégáink tájékoztatást, információt, szükség esetén ügyintézési segítséget nyújtanak a családok részére a szociális, gyermekvédelmi, családtámogatási, egészség- és nyugdíjbiztosítási és egyéb ellátások elérhetőségéről (címek, telefonszámok, és nyomtatványok) és igénylésének módjáról. Szakembereink a segítséget kérő gyermek vagy a róla gondoskodó szülő számára segítő beszélgetés keretében arra törekednek, hogy a hozzá forduló a problémáira megtalálja a saját megoldását.

Központunknál az alábbi szolgáltatások vehetők igénybe:

  • jogász munkatársunk jogi tanácsadást nyújt (elsősorban válás, gyermekelhelyezés, gyermektartási, ill. egyéb gyermekekkel kapcsolatos vitás ügyekben)
  • fejlesztő pedagógus kollégánk fejlesztő foglalkozásokat, felzárkóztatást, a nyári szünetben pótvizsgára felkészítést végez,
  • pszichológusunk az intézménnyel kapcsolatban álló gyermekek számára nyújt tanácsadást, valamint a gyermekek szüleit segíti tanácsaival a gyermeknevelésben, problémáik megoldásában.
  • kollégáink szabadidős programokat szerveznek (nyári napközi, főzőklub, kirándulás, táboroztatás, stb.)
  • önként vállalt feladatként családgondozóink a kerületi iskolákban iskolai szociális munkát végeznek, melynek keretében segítséget nyújtunk gyermekvédelmi problémák megoldásában pedagógus kollégáknak, illetve kollégáink várják a gyermekeket is a felmerülő problémáikkal
  • kapcsolattartási ügyelet: funkciója, hogy a gyermek számára minél konfliktus mentesebbé tegye a kapcsolattartást az arra jogosult személlyel
  • készenléti szolgálat: célja a Gyermekjóléti Központ nyitvatartási idején túl felmerülő krízishelyzetekben történő azonnali segítség, tanácsadás vagy tájékoztatás nyújtása, hogy a gyermek ne maradjon segítség, illetve ellátás nélkül.
  • kórházi szociális munka: A kórházi szociális munkával elérhető, hogy teljes mértékben érvényre juthassanak a Gyermekvédelmi törvény által megfogalmazott gyermeki jogok.
  • utcai és lakótelepi szociális munka: célja a magatartásával testi, lelki, értelmi fejlődését veszélyeztető, szabadidejét az utcákon töltő, kallódó, csellengő gyermek, fiatal speciális segítése. Számukra a szabadidejük hasznos eltöltését segítő programokat szervezése.

 

A szolgáltatások ingyenesek.