Házi segítségnyújtás és Szociális étkeztetés1089 Budapest, Orczy út 41.
Telefon: +36 (1) 447-0353
Fax: +36 (1) 333-1592
E-mail: info@jszszgyk.hu
 

Házi segítségnyújtás és Szociális étkeztetés (JSzSzGyK - HSz)


Szakmai egységünk elérhetőségei:

Cím: 1089 Budapest, Orczy út 41.

(bejárat a Kőris utca felől)

 

Tel.: +36 (1) 477-0352, +36 (1) 477-0353

 

Nyitvatartási idő:

  • hétfőtől csütörtökig: 07.30 - 16.00 óráig
  • pénteken: 07.30 - 13.30 óráig

Ügyfélfogadás: munkanapokon 08.00 - 12.00 óráig

 


Házi segítségnyújtás keretében a gondoskodunk azokról a személyekről, akik önmaguk ellátására nem képesek és mindez önálló életvitelük fenntartása mellett, a saját lakókörnyezetükben történik. Szakképzett gondozónőink a hét minden munkanapján igyekeznek kellemesebbé, és élhetőbbé tenni gondozottjaink mindennapjait. A gondozási feladataink közé tartozik például a bevásárlás, az ügyintézés, a gyógyszer felíratás és kiváltás, az ebédeltetés, a fürdetés, a mentális gondozás, az ellátott és személyi higiéniás körülményeinek megtartásában való közreműködés, a mentális gondozás stb.

A gondozás igénybevételét megelőzően a gondozási csoportvezetők felmérik az ellátást igénylők gondozási szükségleteit, majd megállapodást kötnek a szolgáltatás feltételeiről.

Ellátottainknak speciális szolgáltatásokkal is a rendelkezésükre állunk. Ilyen a fodrász, a pedikűr, a gyógymasszázs, és a gyógytorna. Ezeket a speciális szolgáltatásokat csak gondozás kiegészítéseként lehet igényelni.

 

A szociális étkeztetés azoknak a kerületben élő, rászoruló lakosoknak biztosít napi egyszeri meleg ételt, akik az életkoruk, egészségi állapotuk, vagy szociális helyzetük miatt önmaguknak, átmeneti jelleggel, illetve folyamatosan nem képesek biztosítani.

 

A házi segítségnyújtás és szociális étkeztetés szolgáltatásnak minősül, ezáltal fizetési kötelezettséggel párosul. Ellátásainkért jövedelemarányosan kell térítési díjat fizetni, melynek összegét az intézmény fenntartója határozza meg.

---

A kapcsolódó 21/2011. (IV.12.) önkormányzati rendelet a személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások formáiról és a térítési díj fizetési kötelezettségekről lsd. a "Dokumentumok" menüpont alatt.

A rendelet 1. számú melléklete tartalmazza az étkeztetés, a 2. számú melléklete pedig a  házi segítségnyújtás igénybevétele esetén fizetendő intézményi térítési díjat.