Időskorúak Átmeneti Otthona1087 Budapest, Kerepesi út 29/a.
Telefon/Fax: +36 (1) 323-0438
E-mail: info@jszszgyk.hu
 

Időskorúak Átmeneti Otthona (JSzSzGyK-IÁO)


Köszöntöm a Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekvédelmi Központ - Időskorúak Átmeneti Otthona oldalán!

 

 

Tájékoztatásunkkal hozzá kívánunk járulni ahhoz, hogy Ön a szolgáltatásainkról nyert információk birtokában hozza meg döntését saját maga, illetve hozzátartozója megelégedésére.

 

Az Időskorúak Átmeneti Otthona - Ezüstfenyő Gondozóház Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat által nyújtott szociális szolgáltatás 21 fő részére, mely átmeneti jelleggel biztosít teljes körű ellátást a tartós felügyeletet, gondozást igénylő, de kórházi ellátásra nem szoruló idős személyek számára. Segítséget nyújt a kerületben élő családoknak, hogy idős hozzátartozójuk elhelyezését biztosítani tudják pl. nyaralás, betegség, az idősek otthonába történő várakozás idejére.

 

Az elhelyezés iránti eljárás az ügyfél (és/vagy törvényes képviselőjének) kérelmére, indul (A kérelem nyomtatvány a "Dokumentumok" menüpontban megtalálható, letölthető). A szolgáltatás igénybevételének időtartama maximum egy év, mely indokolt esetben orvosi javaslatra újabb egy évvel meghosszabbítható.

 

Az intézmény 1087 Budapest, Kerepesi út 29/a szám alatt található, tömegközlekedéssel, személygépkocsival kiválóan megközelíthető.

 

A lakók elhelyezése egy - kettő - három ágyas szobákban biztosított. A gondozóház pihenőkerttel körülvett kettő földszintes épületegységben található.  Az ellátást a szakmai vezető irányításával szakképzett gondozónők, mentálhigiénés szakember, mosónő, takarítónők biztosítják. Munkatársaimmal arra törekszünk, hogy a szolgáltatásainkat igénybevevők minél szélesebb körű személyre szóló gondoskodásban részesüljenek. Célunk, hogy  lakóink e  családias intézményben, nyugodt, barátságos környezetben, biztonságban, elégedetten éljék meg az itt eltöltött időt.

 

 

Az Ezüstfenyő Gondozóházban került telepítésre a jelzőrendszeres házi segítségnyújtás segélyhívó rendszere. A szolgáltatást Józsefváros Önkormányzata önként vállalt feladatként biztosítja, mely a saját otthonukban élő, egészségi állapotuk és szociális helyzetük miatt rászoruló időskorú, pszichiátriai beteg, vagy fogyatékos személyek részére az önálló életvitel fenntartása mellett felmerülő krízishelyzetek elhárítása céljából nyújtott ellátás. A szolgáltatás térítésmentes.