Időskorúak Átmeneti Otthona1087 Budapest, Kerepesi út 29/a.
Telefon/Fax: +36 (1) 323-0438
E-mail: info@jszszgyk.hu
 

Az Időskorúak Átmeneti Otthonának szolgáltatásai


1. Ezüstfenyő Gondozóház

2. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás

 


 

 

 

1. Ezüstfenyő Gondozóház


Az Ezüstfenyő Gondozóházába, azok az időskorúak, valamint azok a 18. életévüket betöltött beteg személyek vehetők fel, akik önmagukról betegségük miatt vagy más okból otthonukban ideiglenesen nem képesek gondoskodni.

Az átmeneti elhelyezést nyújtó intézmény ideiglenes jelleggel legfeljebb egyévi időtartamra teljes körű ellátást biztosít, mely az alábbiakat szolgáltatásokat foglalja magába.

 • lakhatás
 • 24 órás gondozónői felügyelet
 • napi háromszori étkeztetés, szükség esetén diétás étkeztetés biztosítása
 • szükség szerint ruházattal, textíliával való ellátás
 • orvosi, egészségügyi ellátás
 • mentálhigiénés gondozás
 • foglalkoztatás
 • gyógytorna, csoportos és egyéni
 • masszázs
 • térítés ellenében fodrászat és pedikűr

 

Az intézményi ellátásért térítési díjat kell fizetni, mely összeg tárgyhó 05-ig havonta fizetendő.

Az ellátott által fizetendő személyi térítési díjak nem haladhatják meg az ellátott rendszeres havi jövedelmének a 60 %-át. Távolléti díj maximum 2 hónapig, a napi gondozási díj 20 százaléka Budapest Főváros VIII. Kerület Józsefvárosi Önkormányzat Képviselő-testületének 21/2011.(IV.12.) többször módosított önkormányzati rendelete A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátások formáiról és a térítési díj fizetési kötelezettségről rendelete alapján.

(A hivatkozott rendelet a "Dokumentumok" menüben megtalálható.)

 

A kérelmezés folyamatában az intézmény szakemberei előgondozást végeznek. A kérelem elbírálásáról, valamint az intézményi elhelyezésről a kérelmező értesítést kap.

 

(A kérelem nyomtatvány a "Dokumentumok" menüben megtalálható, letölthető.)

 

 

A lakók felvételi rendje:

A személyes gondoskodást nyújtó szociális ellátás igénybe vétele önkéntes. Az ellátást igénylő, illetve annak törvényes képviselőjének, gondnokának kérelméhez az alábbi dokumentumokat szükséges mellékelni.

 

 • Háziorvos igazolása arról, hogy fertőző és szenvedélybetegségben nem szenved, (az "Egészségügyi állapotra vonatkozó adatok" nyomtatvány a "Dokumentumok" menüben megtalálható, letölthető.)
 • TAJ kártya,
 • Személyi igazolvány,
 • Lakcímbejelentő kártya,
 • Közgyógyigazolvány, nyugdíjas igazolvány,
 • Tüdőszűrő és székletvizsgálat,
 • Kórházi zárójelentések.

 

Szükséges dokumentumok a törvényes képviselő, illetve a gondnok részéről:

 • Személyi igazolvány,
 • Lakcímbejelentő kártya,
 • Bírósági végzés a gondnokságról.

 

Kizáró ok: Szenvedélybetegek, pszichiátriai kezelés alatt álló személyek, fertőző betegségben szenvedő és kórházi kezelést igénylő személyek ellátása nem tartozik az intézmény profiljába.

 

Az intézményi elhelyezés a szabad férőhelyek számától függ, az elhelyezésre általában várakozni kell.

 

A szakmai vezető az ellátásban részesülők személyes adatairól nyilvántartást vezet.

 

2. Jelzőrendszeres házi segítségnyújtás


A kerületi Önkormányzatok közül a Józsefvárosi Önkormányzatnál működik az első segélyhívó rendszer.  Az Időskorúak Átmeneti Otthonában 1997. februárjától került elhelyezésre a beteg-felügyeleti rendszer, az Önkormányzat saját működtetésében, külső vállalkozás igénybevétele nélkül. Ügyeletét főállású, folyamatos műszakban dolgozó, szakképzett kollégák látják el.

Ez a rendszer különösen azokban az esetekben növeli az ápolás biztonságát, ahol a beteg teljesen egyedülálló. A készülék 24 órás felügyeletet biztosít, ott tartózkodás nélkül. A beteg a karján viselhető jelzőgomb segítségével indíthatja a segélyhívást, így bármikor, a lakás bármely pontján kapcsolatba léphet a diszpécserközpont ápolónőjével, aki a helyzetnek megfelelő intézkedést a beteggel történt kihangosított kommunikáció alapján megteszi. A rendszer nem csak vészhelyzetben jelent óriási segítséget, értesíthetjük, ha a gondozó vagy ápoló akadályoztatása miatt helyettest küldünk. A jelenleg üzemelő készülékek száma 57.  A rendszerhez 60 db telepíthető készülék tartozik.

A készülékeik telefonvonalra csatlakoztathatóak, így csak azokban a lakásokban üzemeltethetőek, melyek telefonvonallal rendelkeznek. Nagy segítséget jelent az idős, betegeket ellátó ( háziorvos, nővér, gondozónő) munkájában, ha a mozgásában korlátozott beteget akkor is biztonságban tudhatja, ha nem tartózkodik a lakásban

Az ellátott lakásán a telefonkészülék és a csatlakozó aljzat közé kerül beszerelésre a segélyhívó készülék tápegysége, melybe a diszpécserközpont két telefonszáma van beprogramozva. A beteg kezdeményezhet hívást a központ felé, az egységen lévő gombbal, vagy a karján viselt karóra szerű készülékkel, melynek előnye, hogy fröccsenő víz ellen védett, így tisztálkodás közben is viselheti a beteg. Amennyiben az ellátott hívást kezdeményezett, a készülék automatikusan tárcsázza a központot. A központban a telefon hangjelzésével egy időben a számítógép képernyőjén megjelenik a beteg neve, címe, betegségei, gyógyszerei, értesítendők adatai és minden egyéb adata, melyet a beteg rendelkezésünkre bocsátott. A telefon felvétele után a kezelőpulton lévő hang-erőszabályozóval lehet állítani a hang erősségét. Ez teszi lehetővé, hogy a lakás távol eső részében tartózkodó segítséget kérő beteggel is kommunikálhasson az ügyeletes kolléga. A helyzetnek megfelelően történik a hatékony intézkedés, az ügyeletes gondozónő szükség esetén a helyszínre indul, ha szükséges további segítséget kér. Ez a készülék sok esetben kiválthatja a beteg, idős ember 24 órás felügyeletét, elég az ápolási teendők idején a beteg lakásán tartózkodni az ápolónak.

 

 

A kerületben élő ellátottaknak az igénybevétel térítésmentes. A rászorultságot a törvényben meghatározottak szerint vizsgáljuk. A háziorvosok és a szakrendelők tájékoztatása folyamatos. A házi gondozással együttműködve dolgozunk a rendszer hatékony működésén,  hogy a rendelkezésünkre álló készülékek közül minél több az igénybevevők lakásán lehessen.