Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ1081 Budapest, Népszínház u. 22.
(bejárat a Kiss József u. felől) Postacím: 1447 Budapest, Pf.: 578
Telefon: +36 (1) 333-0582
Fax: +36 (1) 210-9321
E-mail: info@jszszgyk.hu


 

A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (JSzSzGyK)


A Józsefvárosi Szociális Szolgáltató és Gyermekjóléti Központ (JSzSzGyK), mint integrált szociális intézmény komplexitásának megfelelően egymásnak mellérendelten a szükségletekre reflektálva végzi a kötelezően ellátandó alap- és többletfeladatok közül az ellátási területhez tartozó:

  • egyének, illetve családok szociális és mentálhigiénés ellátását (szociális alapellátás) a családi rendszer működési zavarainak megelőzése, a kialakult problémák megoldása céljából a komplex családgondozást. Önként vállalt feladatként Intenzív Családmegtartó Szolgáltatást működtet [Családsegítő Központ]

  • gyermekek testi, értelmi, érzelmi és erkölcsi fejlődésének (gyermekjóléti alapellátás), jólétének, a családban történő nevelésének elősegítését, a veszélyeztetettség megszüntetését, valamint a gyermekek családjából történő kiemelésének a megelőzését, a kiemelt gyermekek hazagondozásának elősegítését [Gyermekjóléti Központ]

  • családjából prevenciós céllal átmenetileg kiemelt gyermek ellátását intézményes keretek között [Gyermekek Átmeneti Otthona]

  • a Józsefváros területén élő idősek számára komplex ellátást nyújt (házi segítségnyújtás, szociális étkeztetés, időskorúak, nappali ellátása, időskorúak átmeneti otthona, valamint önként vállalt feladatként jelzőrendszeres házi segítségnyújtás biztosítása). [Idősellátás] Mindezeken túl értelmi fogyatékos, valamint szenvedélybeteg nappali ellátást működtet.

  • önként vállalt feladatként a Józsefvárosban hajléktalanná vált emberek segítése, és a programmal kapcsolatos információadás. [LÉLEK-Program]