LÉLEK-Program1086 Budapest, Koszorú u. 4-6.
Telefon: +36 (1) 776-6096
E-mail: lelek@jszszgyk.hu

 

LÉLEK-Program


Józsefváros Önkormányzata önként vállalt feladatként, alaptevékenység keretében a Józsefvárosban hajléktalanná vált személyek komplex rehabilitációját célzó Józsefvárosi Lakhatási, Életviteli, Lelki-segítségnyújtási, Egzisztencia-teremtési Közösségi Programot (LÉLEK-Program) 2011. év őszén indított útjára, melynek megvalósítását a Nemzeti Erőforrás Minisztérium modellkísérletként 150 millió forinttal támogatta.

 

Józsefváros Képviselő-testülete a 104/2013. (III.20.) számú határozatában arról döntött, hogy 2013. július 1. napjától a LÉLEK-Program végrehajtására intézményünket, az akkori Józsefvárosi Családsegítő és Gyermekjóléti Központot jelöli ki.


A Program megteremti a hajléktalan emberek társadalmi és munkaerő-piaci integrációjának esélyét, valamint megfelelő, a fenntartható és hosszú távú lakhatási megoldást biztosít a hajléktalanság problémájának megoldására. A Programba való bekerülés illetékességi feltétele a VIII. kerületi kötődés, azaz a programba jelentkező egyének/családok a hajléktalanná válását közvetlenül megelőző lakcíme/lakhatása legalább 5 évig Józsefvárosban volt.

 

 

A LÉLEK-Program célcsoportja:

 

Az egyedülálló emberek körében a munkaképes, a rehabilitációs folyamat segítségével a nyílt munkaerő-piacon elhelyezkedni, a lakhatásukat önállóan megtartani képes hajléktalan emberek jelentik a célcsoportját. A Józsefvárosban élő családok közül azok tartoznak a célcsoportba, amelyek gazdaságilag önállóak, a gyermek nevelésére alkalmasak, és rajtuk kívülálló okból lakhatási krízishelyzetben vannak. Elhelyezésük a család újraegyesítését is jelentheti, amennyiben a gyermeküket korábban már állami nevelésbe vették, és az említett feltételeknek megfelelnek. Előnyt élveznek azon családok, ahol az együtt költöző gyermek(ek) életkora legfejlebb 3 év.