Nappali Ellátás (JSzSzGyK-NE)


A nappali ellátás olyan szociális ellátási forma, amelynek keretében elsősorban a saját otthonukban élő, idős emberek részére biztosít lehetőséget a napközbeni tartózkodásra, igény szerint étkezésre, társas kapcsolatokra és alapvető higiéniai szükségletek kielégítésére.
Az ellátás elsősorban a tizennyolcadik életévüket betöltött, egészségi állapotuk vagy idős koruk miatt szociális és mentális támogatásra szoruló, önmaguk ellátására részben képes VIII. kerületben élő személyekre terjed ki. Az ellátás keretében az igénybevevők részére szociális, egészségi, mentális állapotuknak megfelelő napi életritmust biztosító szolgáltatást nyújt.

 

Igényeknek megfelelően programokat szerveznek (klubdélutánok, előadások, kirándulások, zenés rendezvények, ünnepek megtartása, közösségi élet). Alkalmasak a közösségi együttlétre, a pihenésre, személyi higiénia biztosítására. Lehetőség van az étkeztetésre: az étel kulturált körülmények közötti elfogyasztására, illetve az étel elvitelére is.

 

Szükség szerint lehetőség van egészségügyi alapellátás megszervezésére, a szakellátásokhoz való hozzájutás segítésére, hivatalos ügyek intézésére, életvitelre vonatkozó tanácsadásra, életvezetés segítésére. Igénybevétele által megakadályozható az idős ember elmagányosodása, elszigetelődése.