Értelmi fogyatékosok nappali ellátása


1082 Budapest, Kisstáció u. 11.

Tel.: +36 (1) 334-1380

Klubkoordinátor: Nagypál Bernadett

 

Az Értelmi Fogyatékosok Napközi Otthona 1990 októbere óta működik a kerületben, enyhe és középsúlyos értelmi sérülteknek nyújtva nappali ellátást.

A nappali ellátásról, nevelésről 6 fő intézményen belüli dolgozó (1 fő klubkoordinátor, 1 fő terápiás munkatárs, 2 fő gondozónő, 1 fő technikai dogozó), és 2 fő külsős kolléga (1 fő gyógytornász, 1 fő zenepedagógus) gondoskodik.

 

A napközi hétköznapokon reggel 07:00 órától délután 17:00 óráig tart nyitva. Hétvégén zárva tart. A fiataloknak az intézményben lehetőségük van reggelizni és ebédelni is. Térítési díjaink összege jövedelemtől függően változó.

Jelenleg intézményünk 20 fő számára tud ellátást biztosítani.

 

Az intézménybe látogató fiataloknak változatos, sokszínű programokkal igyekszünk megfelelő gondozást, foglalkoztatást, nevelést nyújtani, a csoportos és egyéni foglakozások alkalmával. Ezek keretein belül nagy hangsúlyt fektetünk a mentális, fizikai és szociális képességek szinten tartására, illetve fejlesztésére. Célunk, hogy mindenkit egészségi állapotának megfelelően foglalkoztassunk, s olyan környezetet alakítsunk ki, ahol a fiatalok biztonságban érzik magukat, a közösségben eltöltött idő pedig örömmel tölti el őket.

Programjaink során gyakran tartunk különböző kézműves, és kreatív foglalkozásokat, melyeket a fiatalok nagyon kedvelnek. Gyakori elfoglaltságnak számít az ismeretterjesztő filmek nézése, illetve ezek közös megbeszélése, feldolgozása. Külön ügyelünk arra is, hogy a fiatalok általános tájékozottságát, és műveltségét ne csak szinten tartsuk, de fejlesszük is. Így olyan játékos tanórákat szervezünk, mint például az illemtan, közlekedés, környezetismeret, történelem, irodalom. A „hagyományos” tanórai témákon kívül egyre több olyan új témával is foglalkozunk, mely a fiatalok általános műveltségét bővíti, illetve szélesíti rálátásukat az őket körülvevő világra. Ilyen témák például a művészetek, a helyes táplálkozás, a természet- és környezetvédelem, a jelen kor és a minket körülvevő világ technikai vívmányai stb. Ezen kívül a beszéd, a viselkedés, a kézügyesség fejlesztésére is nagy hangsúlyt fektetünk. Eme törekvéseink leginkább az egyéni foglalkozások során valósulnak meg, ahol személyre szabottan, kimondottan az adott fiatal igényei szerint építjük fel a foglalkozás menetét, s tűzünk ki célokat.

 

Intézményünk rendszeresen szervez külsős programokat is a fiatalok számára. Ilyenek például, az egynapos kirándulások; a múzeum-, az állatkert-, és cirkuszlátogatások; illetve az egyhetes balatoni nyaralás.

 

ÉNO1

 

ÉNO3